لیست پروژه ها

رديفنام پروژهمحل اجراي پروژهنام كارفرماتاريخ انعقاد پيمانمبلغ پيمانتاريخ شروع پيمانمدت پيمان به ماهدرصد پيشرفت فيزيكي كار تا اين تاريخ
1احداث خط انتقال نیتروژن و اکسیژن، نصب و اجرای گریزلی فیدر و اسلاید کیت مجتمع جهان فولاد سیرجانسیرجانشرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان11/9/199876،636،010،30011/9/19983 ماهدر حال اجرا
2احداث واحد جداسازی هوای مجتمع جهان فولاد سیرجانسیرجانشرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان7/3/19965،000،000 یورو1/6/199628 ماهدر حال اجرا
3پروژه بازسازی و نوسازی ایستگاه تلمبه خانه گوره ث به روش PCگورهشركت ملي مناطق نفت خيز جنوبدی 94194،576،197،139 ریالآذر 9418 ماهدر حال اجرا
4احداث ناحيه B پروژه پروژه فازهاي 20 و 21 پارس جنوبي در بخش SLUG CATCHER بصورت EPC با كليه Pipe Rack هاي مورد نياز بين دو ناحيه مشاركت آسفالت طوس- فلات پارس- احداثعسلويهشركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت29/05/90625،000،000،000ريال29/05/9027 ماهتحویل دایم
5جمع آوري و دسته بندي اطلاعات و ثبت در بانك اطلاعاتي سيستم جامع مديريت مكانيزه و تجهيزات و برنامه ريزي و نگهداري و تعميرات (CMMS) در كليه مناطق عملياتي خشكي و دريا مشاركت فلات پارس- كارمايه سيستم و توليد نرم افزار طبق شرايط موجودمناطق چهارگانه (كيش، لاوان، بهرگان....)شركت نفت فلات قاره11/4/199028.961.000.000ريالتير 139024 ماهتحویل دایم
6طراحي خريد و نصب سيستم نشت ياب خطوط لوله انتقال نفت صادراتي از بوستر اهواز تا خارگ
مشاركت فلات پارس- فن آزمايان پوينده كه با همكاري شركت اروپايي تحت ليسانس امكان مديريت و نصب برنامه جهت كنترل كليه مسير و ايستگاه ها كه بطول 960كيلومتر براي اين خط لوله كه يكي از حياتي ترين خطوط صادرات نفت كشور مي باشد مهيا خواهد گرديد.
اهوازشركت ملي مناطق نفت خيز جنوب28/09/904.200.000يورو
136.000.000.000ريال
مهر 139018 ماهتحويل با نظر كارفرما
7خريد، اجرا پروژه بهبود سيستم تفكيك كننده هاي توليد تست سكوهاي ابوذر و بهرگانسر شامل مهندسي – خريد و اجراي كليه تجهيزات جداسازي نفت از اضافات شيميايي و فيزيكي مانند Separators – SAN Management - پكيج هاي شيميايي و نيتروژن و كليه سيستم Piping و نصب و راه اندازيخارك و بهرگانسرشركت نفت فلات قاره1/12/198724.000.000يورو
80.000.000.000ريال
10/12/198712 ماهتحويل دایم
8طراحي، خريد و نصب و اجراي يك دستگاه Cold Box به روش EPCC به ظرفيت 12000Nm3/h جهت توليد نيتروژن و اكسيژن مايع به همراه راه اندازي كليه پكيج و تجهيزات متعلقهماهشهرپتروشيمي بندر امام15/12/854.300.000يورو
55.000.000.000ريال
1/12/1988
به دليل نبود بودجه با سه سال تاخير شروع شد
36 ماهتحویل دایم
9پسابهاي بهداشتي مناطق چهارگانه عملياتي بهمراه سكوهاي دريايي به صورت EPC و همچنين راه اندازيلاوان- سيري بهرگان- خاركشركت نفت فلات قاره29/05/86105.000.000.000ريال26/06/8618 ماهتحويل دائم
10طراحي، تدارك و اجراي تاسيسات سوختگيري فرودگاه سيري و انجام كليه فعاليت هاي نصب و راه اندازيسيريشركت نفت فلات قاره14/12/8654.000.000.000ريال14/12/8628 ماهتحويل دائم
11تاسيسات جانبي و ساختمان هاي طرح پليمر كرمانشاه شامل پست برق خط انتقال برق و آب و راه اندازي كليه سيستم هاكرمانشاهپتروشيمي باختر پليمر كرمانشاه15/05/86197.000.000.000ريال15/05/8624 ماهتحويل دائم
12طراحي، تهيه، نصب، اجرا و راه اندازي سيستم Tank Inventory (سيستم كنترل دما و سطح و ساير شرايط داخل مخزن بكمك رادار و كنترل در مركز توسط مديريت)ساريپخش فرآورده هاي نفتي ايران- منطقه ساري7/5/1986220،000 يورو
2،100،000،000 ريال
23/4/867 ماهسال 89 به همراه دو سال نگهداري
13طراحي، تهيه، نصب، اجرا و راه اندازي سيستم Tank Inventory (سيستم كنترل دما و سطح و ساير شرايط داخل مخزن بكمك رادار و كنترل در مركز توسط مديريت)رشتپخش فرآورده هاي نفتي ايران- منطقه گيلان30/04/86250،000 يورو
1،950،000،000 ريال
20/4/867 ماهسال 89 به همراه دو سال نگهداري
14ازدیاد ظرفیت خط لوله فرآورده بندرعباس/ رفسنجان و احداث خط لوله 20 اینچ فرآورده رفسنجان/ اصفهان و تاسیسات مربوطهاهوازشرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران12/7/198477,000,000,0005/6/198420 ماهسال 89
15تصفيه خانه فاضلاب پتروشيمي فجر بصورت EPCماهشهرپتروشيمي فجر ( به صورت پيمانكار دست دوم)خرداد ماه 83105،000،000،000 ريال1/2/198318 ماه1/9/1984
16احداث واحد كامل بهره وري اضطراري در انبار اراك به همراه مخازن ذخيره مربوطهشازند اراكشركت ملي نفت ايران19/05/712،080،000،000 ريال1/6/197110 ماه25/4/72
17نصب مخزن سقف شناور 210 هزار بشكه اي پالايشگاه تهرانتهرانپالايشگاه تهران20/1/71236،000،000 ريال19/02/717 ماه28/9/71
18نصب 5 مخزن 40250 مترمكعبي (300،000 بشكه اي) و 4 مخزن 15000 مترمكعبي (85،000 بشكه اي) در انبار نفت اراكشازند اراكشركت ملي نفت ايران25/6/691،242،000،000 ريال1/7/196913 ماه15/10/71
19نصب 2 مخزن نفت 40250 مترمكعبي (300،000 بشكه اي) در پالايشگاه آبادانپالايشگاه آبادانشركت ملي نفت ايران21/8/67515،000،000 ريال12/10/19673 ماه16/01/68
20نصب 5 مخزن سوخت بهمراه ساختمان ها و تاسيسات انبار نفت سبزوارسبزوارشركت ملي نفت ايران30/11/63279،000،000 ريال8/2/196429 ماه5/7/1966
21احداث و تكميل منازل مسكوني هوانيروز موتورخانه هاي مركزيمسجد سليمانسازمان مسكن و شهر سازي30/07/675,389,000,00011/10/196318 ماه11/10/1965