خط مشی شرکت فلات پارس

شرکت فلات پارس با بیش از دو دهه سابقه فعالیت به عنوان پیمانکار عمومی و همچنین مجری طرح های EPC با هدف ارایه پروژه های صنعتی در هشت عرصه شامل: صنایع نفت،گاز و پتروشیمی، تجهیزات و تاسیسات، مدیریت یکپارچگی دارایی ،نگهداری و تعمیرات، صنعت و معدن، مدیریت پیمان،ابنیه صنعتی، آب و پساب فعالیت می نماید.

در این راستا شرکت فلات پارس تلاش می نماید تا به منظور تحقق چشم انداز شرکت که” رشد ارزش های قابل ارائه به کارفرمایان (مشتریان) و کسب رتبه یک طراحی و ساخت(EPC) تا سال 1400″  است، نسبت به استقرار  و بهبود مداوم سيستم مديريت يكپارچه بر مبناي استانداردهاي: ISO9001:2015،ISO/TS29001:2010 ،ISO45001:2018، ISO14001:2015 ، HSE-MS اقدام نموده است،همچنین شرکت جهت دستیابی به چشم انداز، استراتژی و اهداف ذیل را سرلوحه فعالیت ها و تصمیمات خود قرار داده است:

  1. ارتقاء سطح رضايتمندي و توانمند­سازي كليه ذينفعان به خصوص کارفرمایان و حل ريشه­اي نارضايتي احتمالي آنان
  2. ممارست در شناسايي ، رعايت و انطباق با قوانین و استانداردهاي ملي، بين المللي و الزامات مشتريان و ذینفعان
  3. توسعه خدمات قابل ارائه و افزایش سهم بازار با ارتقاء سطح  تکنولوژی های جدید مورد استفاده و رتبه بندی سازمان
  4. مديريت سرمايه هاي انساني از طريق فرهنگ سازي، آموزش مداوم و اثربخش، مشاركت و افزايش توان انگيزشي
  5. پيشگيري پایدار از بروز آسیب ها ، بیماری ها و آلودگي های زيست محيطي
  6. كاهش ريسك كليه مخاطرات ايمني، بهداشت شغلي و زيست محيطي(HSE) به حد قابل قبول
  7. افزايش بهره وري فرآيندها  جهت بالا بردن چابكي سازمان و رشد ارزشهاي قابل ارائه به ذينفعان
  8. ايجاد توسعه پايدار از طريق توازن رشد و درآمدها، استفاده بهينه و موثر از کلیه منابع، انرژي و مدیریت ضایعات
  9. مديريت سرمايه هاي اطلاعاتي سازمان از طريق استقرار سيستم اطلاعات  مديريت (MIS) و مدیریت دانش

مديريت ارشد سازمان به عنوان یکی از رهبران سازمان، خود را متعهد می داند با انتخاب نماينده خود در سيستم مديريت يكپارچه ، نسبت به بررسی اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت، دستیابی به نتایج مورد انتظار و همسویی آن با جهت گیری استراتژیک سازمان، انطباق و رعایت کليه الزامات قانونی و ساير الزامات و همچنین درگیر کردن، هدايت و پشتیبانی از كليه پرسنل سازمان اطمينان حاصل نموده و خط مشي را در مقاطع زماني مشخص از لحاظ تناسب ،کفایت و اثر بخشی مورد بازنگري قرار دهد.